Sigrid Andersson och Magda Jönsson

Sigrid Andersson och Magda Jönsson
Sigrid Andersson (Hennerstedt), lärarinna, och Magda Jönsson, barnmoska.
De står vid flaggstången vid Aspö skola. De hade sina bostäder i skolan.
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1950

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.