Aspö skola Fortsättningsskolan 1949-50

Aspö skola Fortsättningsskolan  1949-50
Fortssättningsskolan i Aspö skola 1949-50. Lärare Sixten Moberg.
Stående fr.v
1. Hans Nyqvist Dragsäng, Stina Karlsson Hornudden, Anne-Marie Hellsten Märsön, Kerstin Karlsson Hornudden, Inga Westerholm Dragsäng, Margareta Ehnlund, Hans Rytterlund Husby,
Knästående Olle Ekström Husbylund, Owe Widlund Skärsholm
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1949

Fotograf

-- Välj fotograf --

MER INFORMATION

Förvaring

Aspö-Tosterö hembygdsförenings arkiv