Vårpromenad

Vårpromenad
Vårpromenad.
Från vänster: Hugo Lindvall Dragsäng, Okänd, Sixten Moberg, Sigrid Andersson Aspö skola, Harry Pettersson Dalby och Hjalmar Blomlöv.
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1950

Fotograf

Okänd