Aspö skola år 1947 Klass 3 och 4.

Aspö skola år 1947 Klass 3 och 4.
Mellanskolan, klasserna 3 och 4. Lärarinna Maj Furelius.
Från vänster:
Okänd, Maj Rytterlund Husby, Okänd, Irene Anderson Skär,
Inga Vesterholm Dragsäng, Ann-Marie Urberg Husby,
Ann-Marie Pettersson Norrsta, Elisabeth Moberg Klockargården,
Sixten Johansson Söderbacka, Tore Lindvall Dragsäng,
Okänd, Ove Vidlund Skärsholm.
Fotograf

Okänd

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Skolkort