Aspö skola år 1926

Aspö skola  år 1926
Aspö skola 1926
Översta raden från vänster, rad 1:?, ?, Einar Jansson Backstugan Knalleborg, ?
Rad 2: 5 okända pojkar
Rqd 3: 4 okända flickor, Brita Nyqvist
Rad 4: ?, ?, ?, Inga Lisa Johansson, Anna-Lisa Engström		
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1926

Fotograf

- Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Skolkort