Statarbarn från Husby

Statarbarn från Husby
Husbybarnen finns på bild i boken "Statarna på bild" av Ivar LO-Johansson.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

Gunnar Lundh