Plöjning - Ville Lord

Plöjning - Ville Lord
Vilhelm "Ville" Lord som var anställd vid Husby gård, plöjer åkern framför kyrkan.
Traktorn är utrustad med gengasaggregat.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1941

Fotograf

Åke Håkansson

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.