Lärkgården

Lärkgården
Arbetarbostaden till Aspö gamla Prästgård vid Husby. I dag (2018) kallas huset för Lärkgården.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1987

Fotograf

Birgitta Hennerstedt

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.