Husby Arrendatorbostaden

Husby Arrendatorbostaden
Arrendatorbyggnaden vid Husby. Omkring 1940.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.