Husby by Flygfoto

Husby by Flygfoto
Husby by - Flygfoto.
I förgrunden syns Aspö prästgård, Husby 14:1 och 11:1, Aspö skola, Husby gård och Aspö kyrka.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1956

Fotograf

AB Flygtrafik Dals Långed

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.