Anna-Lisa Waldebäck

Anna-Lisa Waldebäck
Anna-Lisa Waldebäck, lärarinna i Oknö skola. (Granhammar).
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1925

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv