Söderby gård, arbetarbostaden

Söderby gård, arbetarbostaden

Brovaktarfamiljen bodde där innan de flyttade till brovaktarstugan. Till höger sitter helga Andersson och stående dottern Gunborg

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1931

Fotograf

Okänd