Skillnaden

Skillnaden

Har även kallats Lisbetäng

 

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1947

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Hämtad ur boken Sveriges Städer och Samhällen