M Andersson o S Andersson

M Andersson o S Andersson
Mimmi Andersson, Vadholm, och Sigrid Andersson (Hennerstedt).
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.