Björndalsviken

Björndalsviken
Dagens väg 55 utefter Björndalsviken mot Strängnäs. Ingen asfalt.
Fotograf

Okänd