Björktorp

Björktorp
Första skörden för Karin och Lisa hall, Björktorp
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1912

Fotograf

Okänd