Kyrkoherde Otto Wilhelm Bodström

Kyrkoherde Otto Wilhelm Bodström
Kyrkoherden bodde i Aspö prästgård åren 1884-1887. Han flyttade till Erstavik, Nacka
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1885

Fotograf

- Okänd