Konfirmation 1918 i Aspö kyrka

Konfirmation 1918 i Aspö kyrka
Kyrkoherden  heter Johan Gustaf Laurell 1849-1928.
Sittande från vänster nr 4: Anna Andersson Lilla Dragsäng
Stående från vänster nr 4: Georg Karlsson, Stefansbo
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1918

Fotograf

Okänd