Johannesdal, Svedäng

Johannesdal, Svedäng
Makarna Märta och Axel Edvard Julius Eriksson bodde vid Johannesdal med sina 2 barn.
Märta, född Sander var född 1903 17/9 i Skultuna och Axel var född 1905 18/3 i Åker.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1935

Fotograf

Okänd