John och Alma Karlsson med barn.

John och Alma Karlsson med barn.
John och Alma Karlsson. Bonde på Almö-Lindö utanför Västerås.
John är bror till Jenny, Ernst och Martin Karlsson från Uddaskär.
Fotograf

Else H..da, Westerås

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.