Udden 2

Udden 2
Wilhelm Jansson född 1882 lät flytta huset från Stallarholmen till Aspö 1917. Han bodde kvar till 1950
Kommunen ägde huset 1950-1966. under en period stod huset tomt. 1966 köpte Anita Taxén huset. Eva Munkhammar köpte huset 2012 och renoverade upp det.
Fotograf

Inger Öberg