Udden 1

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2018

Fotograf

Inger Öberg