Lilla Dragsäng, kusinträff

Lilla Dragsäng, kusinträff
Kusinträff vid Lilla Dragsäng
Övre raden f,v. Inger Nyqvist, Birgitta Nyqvist, Rolf Nyqvist, Per-Olof Nyqvist, Leif Sjöberg
nedre raden: Lars Nyqvist, Sören Sjöberg, Alf Sjöberg, Stina Karlsson.
Längst fram Ulf Lord
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

Okänd, bild skänkt av Lars Thor