Mimmi Andersson med dottern Anna, Lilla Dragsäng

Mimmi Andersson med dottern Anna, Lilla Dragsäng
Mimmi Andersson född 24-06-1878 och dotter Anna, född 04-01-1903
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1904

Fotograf

Okänd, bild skänkt av Lars Thor