Frida och Gustav Kvist

Frida och Gustav Kvist
"Frida"  Kristina Alfrida Nyqvist gift med Gustav Robert Kvist. Frida bodde vid giftemålet i Sjöstugan u Dragsäng med sina föräldrar. Paret bodde där till 1921, då de flyttade till Frideborg.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1910

Fotograf

Okänd