Dragsäng frukträdgården

Dragsäng frukträdgården
Fr.v. Johan och Tomas Lindvall, t h Leif Bjerke