Britta och Harry Nyqvist, Dragsäng

Britta och Harry Nyqvist, Dragsäng
Birgitta Kristina Elisabet och Nils Harry Bernhard Nyqvist vid Lilla Dragsäng
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv