Brobygge vid Gislestenen

Brobygge vid Gislestenen
Här bygger Karl-Gustav Hennerstedt och Olle Rydberg en ny bro över diket mellan Gislestenen och gravfältet vid Staffnäs.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1970

Fotograf

Birgitta Hennerstedt

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.