Loppmarknad i Brunnsåkershallen

Loppmarknad i Brunnsåkershallen
Loppmarknad
Tid för bildens tillkomst

1950 - 1965

Fotograf

- Okänd