Lantbrevbärare Gustaf Andersson

Lantbrevbärare Gustaf Andersson
Krissbobron i bakgrunden.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

- Okänd