Brovaktarparet vid Krissbosundet, familjen Andersson

Brovaktarparet vid Krissbosundet, familjen Andersson
Familjen Andersson
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

- Okänd