Fredriksborg

Fredriksborg

Fredriksborg, tidigare Sanda soldattorp nr 603

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1947

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.