Skogshyddan, Sanda

Skogshyddan, Sanda
Huset byggdes 1907 av Nils Karlsson. Koret är taget vid den tiden då det var servering där.
I mitten står tegelmästare Ljunggren och till vänster Beda som hade hand om serveringen.
Tid för bildens tillkomst

1920 - 1930

Fotograf

Okänd