Sandaskolans slöjdsal

Sandaskolans slöjdsal
Slöjdsalen användes som samlingslokal några år innan Solgården blev byggd.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

- Okänd