Solgården

Solgården
Solgården byggs upp på grunden från den nedbrunna Sanda skola
Folke Sjöberg, Greta Andersson, Britta Sjöberg, Signe Carlsson, John Johanson, Signe Widlund och Gustav karlsson
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1954

Fotograf

Folke Carlsson