Sanda, skolresa till Visby

Sanda, skolresa till Visby
Folkskollärare Oskar Hallgren gav liv åt  bygden. Han ordnade musik- sång- och teatergrupper. Pengarna man samlade in användes till skolresor.
Här är man på väg till Visby 1924
Fr v: Elin Kullberg, Sigvard Jansson, Astrid Falk, John Hasselström, lärare Oskar Hallgren, Ingrid Pettersson/Lundberg, Carl Lidholm, Britta Hasselström och Gärda Kullberg.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1924

Fotograf

- Okänd