Kraftledningstorpet på Sanda holme

Kraftledningstorpet på Sanda holme
Kraftledningstornet är byggd 1917 och har en höjd av 60 m och vikt ca 10 tom.
Tornet fälldes genom svetsning från fundamentplattan kl. 11.00 torsdagen den 13 mars 1986.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1965

Fotograf

Tommy Larsson