Sanda

Sanda

Anna och Henrik Janssons hus i Sandaby efter ombyggnad

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1947

Fotograf

Okänd