Hasselströms båtbyggeri

Hasselströms båtbyggeri
Hasselströms båtbyggeri låg invid Sanda slip. Det startade 1911 och upphörde 1930.
Fr.v. Gunnar Andersson och Gustav Karlsson
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd