Sanda tegelbruk skorsten

Sanda tegelbruk skorsten
Skorstenen sprängs bort
Fotograf

Folke Carlsson