Sanda tegelbruk

Sanda tegelbruk
Här byggs det nya tegelbruket vid Sanda
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1913

Fotograf

Okänd