Sanda slädparti 1912

Sanda slädparti 1912
Blåbandföreningens slädparti
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1912

Fotograf

Okänd