Sanda gamla tegelbruk

Sanda gamla tegelbruk
Det gamla tegebruket i Sanda strax innan det revs 1912. Ägaren Albert Andersson håller sonen Folke i handen.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1912

Fotograf

Okänd