Hilda Värn, gift Skantz

Hilda Värn, gift Skantz
Hilda var född 1866-01-18 i Fogdö  och dog 1941-12-01 i Sanda, Vansö.
Hon var gift med Karl Wilhelm Skantz 
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd