Sanda tegelbruk

Sanda tegelbruk
Den mörkklädde mannen i mitten är ägaren Albert Andersson, tredje fr h är hans svåger Karl Claesson.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1906

Fotograf

Okänd