Gabrielsro

Gabrielsro
Gabrielsro, Botholm 1:2. I bakgrunden Karlsvik 1:1
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1970

Fotograf

Okänt

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv