Gabrielsro

Gabrielsro
Gabrielsro, Botholm 1:2. Huset ligger i den svåra kurvan vid Botholmslöt. Fotot är taget vid gaveln som är vänd från vägen, bortom huset ser man staketet mot vägkurvan
Handlare Gabriella Edholm född 1860 och hennes fosterdotter  född 1904 Lisa sitter framför verandan
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1910

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv