Veckol

Veckol
Flygfoto från år 1972.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1972

Fotograf

- Okänd