Veckol

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1947

Fotograf

- Okänd

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Gård