Veckol runsten

Veckol runsten
Veckol runsten står 25 m snett bakom mangårdsbyggnaden vid Veckol. Stenen har ursprungligen stått vid Söderby, sydost om Veckol
Tid för bildens tillkomst

1950 - 1960

Fotograf

- Okänd